Handelsbetingelser

§1 Bestilling

www.breakfishing.com er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor næsten
altid handle. Det kan dog ske, at vi lukker webshoppen grundet
vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og
tilgængelig.

For at handle på www.breakfishing.com skal du være fyldt 18 år og i
besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu
ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har
indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå
købet.

Beløbet for varerne trækkes først på din konto, når varerne afsendes. I
forbindelse med dellevering trækkes kun det beløb, svarende til den
faktiske levering. Vi tager forbehold for pris- og trykfejl på
hjemmesiden og forbeholder os retten til at annullere ordren, hvis der
er tale om en væsentlig og/eller tydelig fejl.

Vi bestræber os på at levere din ordre hurtigst muligt. Den angivne
leveringstid er vejledende, og Breakfishing kan ikke holdes ansvarlig
for eventuelle forsinkelser. Er varen ikke leveret indenfor 14 dage
efter udløbet af den senest angivne leveringstid, kan købet hæves.

§2 Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse

Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering for vores
modtagelse af din bestilling. Bemærk at der først er indgået en bindende
købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra os.

§3 14 dages fortrydelsesret

Når du handler på nettet og hos Breakfishing har du normalt 14 dages
fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå
returnere varen i original/uskadt emballage til os.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis
fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag
eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

For at bevare fortrydelsesretten må du alene håndtere varerne på en
måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de
fungerer på.

På nogle varer er der ikke fortrydelsesret, det vil fremgå ved
bestilling, eller man kan miste sin fortrydelsesret.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du tydeligt give os
meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen enten på tlf.
22990456 eller mail [email protected]

§4 Returnering

Hvis du fortryder købet, skal varerne tilbageleveres til:
Breakfishing.com ApS
Adelgade 11
9500 Hobro
Tlf. +45 22 99 04 56
Email: [email protected]

Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt
indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi
modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace
nummer.

Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du
fortryder.

VIGTIGT: Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du
har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 14
dage efter, du har fortrudt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller pakker uden
omdeling.

Dokumentation for dit køb samt returformular.

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation
for dit køb.

Tilbagebetaling
Når vi modtager varen, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det
beløb, du har indbetalt til os ved købet.

BEMÆRK:
Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens
værdi er forringet, fordi
du reelt har taget varen i brug,
den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den,
du har håndtereret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at
du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer

du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af
plombering, varetype mm.

§5 Reklamation - Hvis der er noget galt med varen

Dit køb af omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det betyder,
at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene
tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at
manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet
eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal kontakte os indenfor "rimelig tid".
Du skal reklamere indenfor "rimelig tid" efter, at du har opdaget
manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig,
og inden for 2 måneder efter fejlen blev opdaget.

Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til [email protected]
eller telefonisk på +45 22 99 04 56 i butikkens åbningstider.

Afhængig af den konkrete situation vil du modtage de videre instrukser.

Hvis/når du returnerer varen, bedes du samtidig så detaljeret som muligt
oplyse grund hertil.

Hvis en reklamation er berettiget, ombytter vi selvfølgelig produktet,
eller refunderer varens pris. I modsat fald skal du selv afholde alle
udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering
af varen efter undersøgelse.

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en
kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for
pakken/varerne indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl.
oplysning om fragtomkostninger samt evt. track and trace nummer.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for
Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til
Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus
https://kpo.naevneneshus.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af
en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et
andet EU-land end Danmark hvor Breakfishing.com har hovedkontor. Klage
indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du
angive vores e-mail adresse [email protected]

§6 Persondata

For at kunne handle på Breakfishing.com skal du som minimum oplyse:

Navn
Adresse
E-mailadresse
Telefon/mobilnummer
Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har
købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører,
jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil
dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive
slettet, med mindre du beder os herom.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre
dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller
delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation
vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende
persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om
dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til
reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og
henvendelse i forbindelse hermed rettes til [email protected]

§7 Cookies

Ved at benytte breakfishing.com accepterer du, at vi bruger cookies. En
cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne
holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende
computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

§8 Lovvalg og værneting

Køb af varer på breakfishing.com er undergivet dansk ret. Enhver tvist
afgøres af de ordinære danske domstole.

§9 Refundering af moms

Bemærk venligst, at vi ikke kan refundere moms for kunder i udlandet
(herunder Færøerne og Grønland), da dette er en meget tidskrævende
manuel proces, og dermed vil påføre os tab pga. den lave avance.

Copyright © Breakfishing aps. Alle rettigheder forbeholdes.